Teambuilding

tEAMBUILDINGJOURNEY

Ben je een nieuw team? samengevoegd? of al jaren in dezelfde setting. Vooriedereen is deze teambuilding journey een mooie stap richting meer jezelf zijn!Of dit nu op de werkvloer is, sportteam, een grote vriendengroep. Met welkereden je dan ook deze teambuilding journey wil gaan volgen we doen het op eenontspannende en leuke manier, iedereen is welkom!

Dit is niet in traditionele vorm. We gaan geen samenwerkingsspelletjes doenof juist het punt zichtbaar pakken waar iedereen of vele tegenaan lopen. Vaakgeeft dit al direct een negatieve sfeer en krijgen mensen het gevoel dat ze?beschuldigd? worden met als effect dat het vaak averechts werkt. Het punt waariedereen tegenaan loopt word wel op onbewust niveau meegenomen.

De training bestaat uit positiviteit en hier worden geen ‬Ěstickersâ€¬Ě opgeplakt. Deze journey is er op gericht om samen verbinding aan te gaan. Zo zonderoordeel wil ik de deelnemers laten ervaren hoe je zelf controle krijgt over water wordt gezegd en hoe je dit zelf ervaart.

Vaak gaat het in teams niet zoals gewenst omdat ze de verbinding metzichzelf aan het verliezen zijn of al verloren hebben. Bijvoorbeeld meningenvan anderen overnemen. Please gedrag laten zien. Praten over een ander. Dit kanals resultaat hebben dat het plezier in het werk, sport of ander veld verdwijnten daardoor de inzet minder wordt. De stress voor die persoon of personen juistoploopt en nog verder verwijdert raakt van zichzelf en misschien wel van andereom zich heen. En het kan een gevolg hebben van fysieke en mentale klachtenwaardoor je in het werkveld een hogere ziekteverzuim kan zien. Tegenwoordig ishet dagelijkse leven druk, gehaast en gevlieg. Hier mag verandering in komenvoor iedereen. Hoe dichter je bij jezelf staat hoe ontspannender je bent. Enals je meer bij jezelf kan blijven ben je ook gelukkiger. Dit heeft zo weerzijn positieve effect op je werk, sport of andere activiteiten die jeonderneemt. Kort gezegd: Ontspannen en gelukkige mensen, lagere ziekteverzuim!

Hoe gaat het in zijn werk:

Ik werk met een los schema. Dit houdt in dat ik in grote lijnen op papierheb wat wij gaan doen, maar op de dag zelf voel ik intuitief in op wat er zichaandiend en waar er als eerste aan mag worden gewerkt. Op een ontspannen enleuke manier wil ik de deelnemers meenemen in deze Journey.

De journey bestaat uit creatieve opdrachten, ontspanningsoefeningen enpositiviteit!

Lengte van deze training is 5 bijeenkomsten van 2 uren, maar dit kan opmaat worden gemaakt als dit nodig is. Wil je de teambuilding journey endaarnaast losse coaching is dit allemaal mogelijk.

Voor meer informatie of maatwerk stuur je een bericht naar info@nayanacoaching.nl